پروژه کده

بایگانی‌های تاثیر تگ های h - پروژه های دانشگاهی | مقالات علمی

- بار
تگ های H و تاثیر آن در سئو

تگ های H و تاثیر آن در سئو

تگ های(H)، به منظور تفکیک و ایجاد تفاوت میان عنوان و زیر عنوان ها از بقیه محتوا سایتاستفاده می شوند. مهم ترین تگ عنوان ,تگ H1 و کم اهمیت ترین تگ H6 می باشد. در HTML، تگ های عنوان از H1 تا H6 به صورت سلسله مراتبی از بالا به پایین مرتب شده است. استفاده از این تگ دارای نظم خاصی است و باید به ترتیب استفاده شود و اگر ساختار استفاده از این تگ […]