پروژه کده

بایگانی‌های خجالتی بودن کودکان - پروژه های دانشگاهی | مقالات علمی

- بار
علل کمرویی کودکان

علل کمرویی کودکان

کم رویی و گوشه گیری حالت های متفاوتی دارد که میتوان به چندین مورد اشاره کرد: – دوری ازموقعیت های اجتماعی و حضور درجمع دوستان ومهمانی ها این کودکان فقط باافرادی که میشناسند و دوست هستند ارتباط مستقیم وخوبی دارند وبه دلیل خجالتی بودنشان سعی میکنند روابط خود را بادیگرافرادمحدودسازند. دراین مقاله ما : * علائم ونشانه هایی که نمایانگر کمرویی میباشد * نحوه برخورد با کودکان کمرو درسنین ۳ تا ۶سال – اجتناب از […]