پروژه کده

بایگانی‌های پاورپوینت - پروژه های دانشگاهی | مقالات علمی

- بار
دانلود پاورپوینت + مقاله با موضوع سیستم های خبره

دانلود پاورپوینت + مقاله با موضوع سیستم های خبره

در نگاهی کلی، بهره گرفتن از دلیل و برهان برای رسیدن به یک نتیجه از فرضیاتی منطقی با بکارگیری روش‌های شناخته شده، تعریفی از استدلال تلقی می‌شود؛ تعریفی که البته با دیدگاه‌های فلسفی و گاه آرمان گرایانه از استدلال تفاوت دارد. با این حال موضوع مهم و بنیادین در اینجا بحث در چیستی و چرایی این دیدگاه‌ها نیست، بلکه در مورد “چگونگی طراحی دستگاه‌های استدلال گر”، با هر تعریفی، برای رسیدن به مجموعه‌ای از تصمیمات […]