پروژه کده

بایگانی‌های مطالب روانشناسی - پروژه های دانشگاهی | مقالات علمی

- بار
چند مورد روانشناسی که میتواند برایتان جالب باشد

چند مورد روانشناسی که میتواند برایتان جالب باشد

آگاهی وخودشناسی یکی ازجذاب ترین قسمت زندگی انسان میباشد. انسان هرچه بیشتر درمورد خود بداند بیشتر میتواند نقاط ضعف خود راتقویت کند.این مورد میتواند اون رابه شخصیت دلخواه خود نزدیک ترکند تااو بیشترطعم خوشبختی رابچشد. حتی آگاهی درمورد روانشناسی پنهان دربرخورد وواکنش ما دربرابر کنش های دیگران میتوان بسیارجالب باشد. به همین دلیل شاید برایتان جذاب باشد که درمورد چند حقیقت جالب مطلع شوید. ۱-  دوستی هایی که در سنین ۲۸ – ۱۶ سال انجام […]